Slik finner du riktige mål på vinduene dine

Det er ikke vanskelig å ta riktige mål, men et par huskeregler kan være nyttige.

Fra karm til karm

Ikke alle karmer har standardmål, så det er viktig å måle disse. Husk at alle mål skal være oppgitt med bredde x høyde. Skal du bytte ut et vindu, så måler du eksisterende vindu fra karm til karm (utvendig karmmål). Mål vinduenes bredde i toppen, på midten og i bunnen. 

Fjern lister
For å måle riktig er det best at du fjerner lister, før du måler fra ytterside til ytterside av vinduskarmen. Hvis du ikke kan måle et utvendig karmmål, skal du måle åpningen (utsparringsmål) som vinduet skal sitte i.

Ta flere mål
Husk å måle flere steder, fordi åpningen kan være skjev. Trekk 2-3 cm fra bredden og høyden, da får du det utvendige karmmål. Er åpningen skjev, skal du sikre at det er minimum 1 cm avstand der det er smalest. Alle vinduer bør måles individuelt og nummereres.

Dersom du skal oppgi for eksempel slagretning/hengsleside oppgis dette alltid sett fra utsiden. 

Er du usikker i forhold til måltakingen, anbefales det å ta kontakt med en fagperson.