Ledige stillinger

På grunn av stor oppdragsmengde søker vi nå etter produksjonsmedarbeidere og montører for snarlig tiltredelse.

Produksjonsmedarbeidere

Vi ønsker engasjerte personer, fortrinnsvis med bakgrunn fra produksjonsvirksomhet, som både liker og evner å sette seg inn i varierte og allsidige arbeidsoppgaver. Kjennskap til moderne produksjonsmetoder og maskiner vil være en fordel.

For nærmere informasjon, kontakt fabrikksjef Mansoor Moazzezi på 99 54 75 83. Søknad med CV sendes til Mansoor@hprodukter.no innen 16. august 2018.

Montører
Til montasje av vinduer, dører og glassfasader søker vi etter en eller flere montører. Personlige egenskaper vil vektlegges mer enn formell bakgrunn, og vi ønsker derfor engasjerte personer, som både liker og evner å sette seg inn i varierte og allsidige arbeidsoppgaver. Nødvendig opplæring vil bli gitt. Det må påregnes en viss reiseaktivitet både lokalt og andre steder i Norge.

For nærmere informasjon, kontakt avd. leder Jonny Skogvoll på 99 33 53 41. Søknad med CV sendes til Jonny@hprodukter.no innen 16. august 2018.